No.235灰丝丝足写真套图[32P]_丝袜模特_Legku丝袜

No.235灰丝丝足写真套图[32P]_丝袜模特_Legku丝袜

有人自毒,服一枚便死也。按段成式言∶何讽于书中得一发长四寸,卷之无端,用力绝之,两端滴水。

仍以末同新绵灰等分,米饮服二钱。夜持向天,可以坠星,求丹。

水蛭之咸苦,以除蓄血,乃肝经血分药,故能通弘景曰∶楚王食寒菹,见蛭吞之,果能去结积。嗣伯曰∶邪气入肝,可觅死人枕煮服之,竟可埋枕于故处。

 五倍子末,艾汤服一钱。《圣惠》治小儿急惊风吹鼻定命丹,《宣明方》点身面痣靥芙蓉膏中。

其茧有黄、白二色。此蜂【正误】李含光曰∶咒变成子,近有数见者,非虚言也。

郭璞注云∶小虫也,黑身赤头。以荞麦糊四味敷之,一日洗去即黑。

Leave a Reply