Vol.454嫩模九月生私房性感内衣配超薄开档肉丝撩人诱惑写真[73P]_九月生_爱蜜社

Vol.454嫩模九月生私房性感内衣配超薄开档肉丝撩人诱惑写真[73P]_九月生_爱蜜社

《神农本草经》谓炼服可以养生,所谓炼者,如法制为玄明粉,则其性尤良也。西医注射以止血药针,其血立止。

有患寒温者,周身壮热,脉象洪实,神昏不语。乃因节中有无汗及表不解之文,而后世之治伤寒者,或谓汗不出者,不可用白虎汤,或谓表不解者,不可用白虎汤,至引此节之文以为征据,而不能连上数句汇通读之,以重误古人。

故方中用竹叶、石膏以清外感之热,又加人参、麦冬协同石膏以滋阴分之亏,盖石膏与人参并用,原有化合之妙,能于余热未清之际立复真阴也。用黄以补助其胸中大气,则外卫之气固,而汗可不出,即外卫之阳亦因之壮旺而不畏寒矣。

热结膀胱之证,不必皆累及胞室蓄血也。诚以喘虽由于外感,亦恒兼因元气虚损不能固摄,麻黄虽能定喘,其得力处在于泻肺,恐于元气素虚者不宜,是以不取麻黄之泻肺,但取桂枝之降肺,更加杏仁能降肺兼能利痰祛邪之品以为之辅佐,是以能稳重建功也。

《伤寒论》原文∶伤寒脉结代,心动悸,炙甘草汤主之。少阳之去路原为太阴之经,太阴在腹为湿土之气,若与少阳相并,则湿热化合,即可多生粘涎,故于小柴胡汤中加石膏、茯苓,以清少阳之热,即以利太阴之湿也。

制血余炭法∶用壮年剃下之发,碱水洗净,再用清水淘去碱味,晒干用铁锅炮至发质皆化为膏,晾冷,轧细,过罗,其发质未尽化者,可再炮之。愚经此证后,凡遇当用小青龙汤而脉稍弱者,服后即以补药继之。

Leave a Reply