VOL369嫩模林煊煊职场秘书OL制服脱衬衣露性感黑色内衣诱惑写真41P林煊煊嗲囡囡

VOL369嫩模林煊煊职场秘书OL制服脱衬衣露性感黑色内衣诱惑写真41P林煊煊嗲囡囡

亦有虽烦渴而大便已利者。或尿如豆汁,或便出砂石。

不逆则上下不通,不通则面黑,皮毛焦。或气血虚而不敛,傅之自敛。

 约人行五里许,饮热酒助药力。此黄汗之挟劳气者如此。

治之者,当于留止聚散上相机,不当于脏腑二字上作工夫也。 精要乃谓二寸至五寸为痈,五寸至一尺为疽者,谬矣。

去滓再熬,滴水成珠。得于饮水、醉酒,使内过劳,汗出而遇风寒湿之气,聚于囊中,故水多,令人为卒疝。

男为阳,女为阴。痹或痛,或不痛,或不仁,或寒,或热,或燥,或湿,其故何也?

Leave a Reply