VOL081嫩模木木夕Mmx私房性感白色薄纱内衣秀完美身材诱惑46P木木夕瑞丝馆

VOL081嫩模木木夕Mmx私房性感白色薄纱内衣秀完美身材诱惑46P木木夕瑞丝馆

盖太阳相表里也,针处被寒,核起而赤,吾知前此之邪未散,而后此之邪复入,惟桂能伐肾邪也。恶寒者,阳不足以胜阴,而与阴俱化也;发热者,阴不足以胜阳,而从阳之化也程知曰:此辨阴阳相乘之脉也。

暴液云者,点滴皆火气煎熬而出也。<目录>卷二\中风历节病脉证并治第五桂枝四两芍药三两甘草二两麻黄二两生姜五两白术五两知母四两防风右九味,以水七升,煮取二升,温服七合,日三服。

发汗过多,其表益虚,表虚则必即恶寒甚也。汗也湿类,或汗出当风而成风湿者,或劳伤汗出而入冷水者,皆成风湿之病也。

寸口脉迟而缓,迟则为寒,缓为为虚;荣缓则为亡血,卫缓则为中风;邪气中经,则身痒而瘾疹;心气不足,邪气入中,则胸满而气短。肝苦急欲甘缓之,故令人嗜甘也。

无寒热,无新邪也。 此二证即今世俗所称痧证是也。

两□肝之部,肝受病故两□痛也。头痛,微汗出,发汗则不识人,熏之则喘,不得小便,心腹满;下之则短气,小便难,头痛背强;加温针则衄。

Leave a Reply