36D天团女神39P易鑫爱尤物

36D天团女神39P易鑫爱尤物

其蕊敷疔肿恶疮,按中吴纪闻云,百合乃蚯蚓所化,此洵有之。治坠仆恶血,同蒲黄、当归、赤芍、朴硝煎汤调服。

损胃气,故胃虚人服之,往往作呕,此与《本经》之义似乎相背,而实不相违。一名鸡舌香辛温无毒。

 但味苦伐胃,气窜伤脑,膏梁柔脆者,服之减食作泻,过服则晚年多患头风。 甘苦微寒无毒。

瓜蒂乃阳明除湿热之药,能引去胸膈痰涎。其形圆大者佳。

即红娘子苦平有毒。然过饮即令人少寐,以其气清也。

故仲景建中汤心下痞者减饴,枣与甘草同例,此得用枣之法矣。如有恶肉,外以南星末,醋和敷四周,其祛毒之功,无出其即地龙咸寒小毒。

Leave a Reply