Emilybloom全系列在线观看

Emilybloom全系列在线观看

淫欲多,则反损血气。以瓶盛之,每日空心温酒服半匙。

分数用纱滤去滓,取清汁服之,无不效也。故其绝也,如虾之游,如鱼之翔,忽尔静中一跃,火欲绝而忽焰之象也。

病重者,须先以再造散下之。粗工治之,亟刺阴阳。

且脉者,人之气血,附于经络。处虚实之分,定逆顺之节。

生冷粘硬毒物,不可令食。如唇为肉余、爪为筋余、发为血余,俱内藏者,余出而外露也。

半夏、菖蒲忌羊肉、羊血、饴糖。乳母亦不宜用狐臭、瘿、喘嗽、疥癣、头疮、聋哑、鼻、痫证之人。

Leave a Reply