XiuRen第1162期曼苏拉娜私房开胸衣露豪喷血诱惑写真17P曼苏拉娜秀人网

XiuRen第1162期曼苏拉娜私房开胸衣露豪喷血诱惑写真17P曼苏拉娜秀人网

后复身黄吐舌,一小儿患目黄。治法∶肝疳,用地黄丸以生肾。

热搏于心,故液不能内敛,而外泄于皮肤。遂用五味异功散加炒桔梗渐愈,又用六君子汤而痊。

又用六君、山楂、神曲四剂,而痛止。若肝肾热用六味地黄丸。

一小儿便血,面青胁痛,小便频数,此肝木侮脾土而不能统摄也,用异功散加柴胡、炒黑龙胆草,二剂肝症顿退;仍用异功散而血止。后每劳心,寒热如疟,用补中益气汤;饮食失节如疟,用五味异功一小儿十四岁,疟后肚腹膨胀,小便不利,属脾肾虚寒,朝用补中益气汤,夕用金匮肾气丸气汤,夕用金匮加减肾气丸而愈。

五脏五色,各有所司,心主赤,赤甚心实热也,用导赤散;赤微者,心虚热也,用生犀散。 若因脾胃气虚,寒凉克伐,或虚热上行,口舌生疮,弄舌发热,饮食少思,或呕吐困睡,大便不实,流涎龈烂者,用五味异功散。

茯苓燥湿汤治小儿易饥而渴,腹胀生疮,目痛生翳不开,眵泪如脓,俗谓疳毒眼。 食积内热,用大安丸。

Leave a Reply