Vol011三位媚态模特写真图片30P嫩模糖果画报

Vol011三位媚态模特写真图片30P嫩模糖果画报

先与十一味木香散,以和五脏之气,后与十二味异功散送七味肉豆蔻丸,以助脏腑之气。不信,另用行气破血之药,至夏,腰臀间漫肿五寸许,复来请治,脉数而滑,按之如无,此元气虚极,而脓内溃不能起也,辞不治。

此解毒回生起死之良剂。无汗而恶寒者,名曰刚痉,寒伤荣故无汗也。

一小儿痘内有疔数枚,虽挑出毒血,余毒不解,先君用仙方活命饮一剂,徐徐灌之,毒解浆贯而愈。后因劳心发热头痛,另服清热之剂,汗退场门噤,良久方省,服大补汤数剂而安,又用八珍汤而愈。

一小儿因乳母郁怒,臂前肿硬,皮色如常,日出脓水,乃脾肺之虚症也,用加味归脾汤、如圣饼,三月余肿渐消。如兼余症,当参各门治之。

若因攻伐过度,元气虚而变生别症者,当参各门治之。一小儿七岁,冬间足指冻痛用烧汤浸洗,至春溃脱,疮口不敛,足跌肿痛,余谓此元气虚弱,须补胃气以生肌肉。

此因脾土虚寒,不能生肺金而然,非痰火为患也。如寒热而痛,邪在表也,用人参败毒散。

Leave a Reply