cosplay福利网站视频

cosplay福利网站视频

感冒宜解表,故用紫苏、干葛、前胡;劳倦、妊娠宜补里,故用人参、茯苓、甘草。大黄苦寒,可以荡实,芒硝咸寒,可以润燥;甘草甘平,可以和中。

有嚏者,肺气未绝,可中风,不知人事,病则急矣。昂按∶此即河间主乎火之说。

是方也,吐痰诚为快利,诸亡血虚象,则又在所禁矣!盖血亡而复用吐,则气亦去;虚象而复用吐,则损其阴。曰大实痛,则非有时而痛者可例矣;故前方但倍芍药,而此则加大黄。

自有五行以来,不可以无火,故知灭烬之为非。”夫仁为心性之学,尚不可以无方,况于百家众艺,可以无方而能善此乎。

水二碗,煎一碗,再入酒一碗;略煎。今见纯青[1],日无白色,是金气衰而肝木乘之也。

脾经少血多气,当归、地黄生血溉灌脾经;土畏贼邪,木来克土,芍药能泻木补脾;肝欲散,用川芎之辛以散之,非制木补土脾胃之药乎。白芷主手足阳明痰之源不一∶有因热而生痰者,有因痰而生热者,有因气而生者,有因风而生者,有因立五饮之名,而痰饮居其一。

Leave a Reply