No276灰丝丝足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

No276灰丝丝足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

刺入一分,留一呼,灸一壮。 又有所谓舌干口燥者,盖因邪热聚胃,消耗津液,胃汁干也,宜调胃承气汤。

若汗下后热不解,足冷耳聋,烦闷欲呕,便是发斑之症。 若咬牙而脉症皆衰者,胃虚,无榖以内荣,亦咬牙也。

如服下药二三次而不通者,此肠胃枯苦□也,当下取之,取之而不通者死。一名加波良与毛歧。

愈皆令如经也,不如经者徒痛无益。寒热二症,皆有腹满,以热陷于内,邪气盛而充塞也,寒盛于内,胃气虚而壅滞也。

阴气衰于下,则为热厥。若风从南方来向中宫,为冲后来虚风,贼伤人者也。

且精积气充则命门之火升如旭日,即寒邪亦不治而自散。更牵附六味、八味二方,强古人以就己之绳尺。

Leave a Reply